Wij werken aan een flexibel en duurzaam energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen.

Procesbegeleiding

 • Aardgasloze en energieneutrale wijken
 • Nul-op-de-Meter woningen
 • Koele warmtenetten en opslag
 • Intelligente netten

Advies

 • Gebieden en bedrijventerreinen
 • Wijken en gebouwen
 • Conceptontwikkeling
 • Second opinions

Training

 • No Regret Renoveren
 • Hoogst haalbare energie ambitie
 • Toekomstbestendig en aardgasloos

Producten

 • Rekentool energieconcepten
 • Gebouwopnametool
 • EPV Monitor