Wij werken aan een flexibel en duurzaam energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen.

Procesbegeleiding

 • Aardgasloze en energieneutrale wijken
 • Nul-op-de-Meter woningen
 • Koele warmtenetten en opslag
 • Intelligente netten

Meer weten »

Advies

 • Gebieden en bedrijventerreinen
 • Energie Prestatie Vergoeding
 • Warmtevisies
 • Wijken en gebouwen
 • Conceptontwikkeling
 • Second opinions

Meer weten »

Producten

 • Rekentool energieconcepten (Energeyes)
 • Gebiedsanalyse (Tomahawk)
 • Gebouwopnametool
 • EPV Monitor

Meer weten »