Gasloos Palenstein

Palenstein is een wijk in Zoetermeer met de ambitie ‘aardgasvrij’. Palenstein bestaat uit woongebieden, scholen, bedrijven en utiliteitsbouw, die zijn verdeeld in zeven clusters. In cluster 5, staan de twee gebouwen "CKC" en "Welkom2". CKC is een kunst en cultuurcentrum en organiseert verschillende (leerzame) activiteiten om vrije tijd invulling te geven. Welkom 2 is een bedrijfsverzamelgebouw. De Gemeente Zoetermeer heeft EnergyGO gevraagd ondersteuning te bieden bij het aardgasvrij maken van deze twee gebouwen.

EnergyGO heeft voor de twee gebouwen "CKC" en "Welkom2" de bestaande situatie in kaart gebracht om vervolgens vier renovatieconcepten te toetsen. Voor het toetsen van de concepten zijn energetische berekeningen gemaakt en zijn kostenindicaties opgesteld voor elk concept. Hierbij is een focus gelegd op het jaarlijks verwachte energiegebruik na renovatie middels elk concept en is berekend wat de jaarlijks te verwachten onderhoudskosten zijn per concept. Op basis van deze analyse kan gemeente Zoetermeer een gefundeerd besluit nemen over de toekomst van deze gebouwen zonder gasaansluiting.

Gemeente Zoetermeer