Team

Bart Roossien

Senior energy consultant | Digital product developer | Entrepreneur

Als afgestudeerd technisch natuurkundige heeft Bart hoge affiniteit met het oplossen van complexe (energie)vraagstukken, zoals het uitvoeren van technisch-economische feasibility onderzoeken voor restwarmtebenutting, netcongestiemitigatie, energiebesparingsmaatregelen en duurzame opwekking, alsook het realiseren van een smart grid en energieonderzoekslab.

Daarnaast houdt Bart zich bezig met het ontwerpen en realiseren van digitale producten, bijv. online rekentools, waarmee hoogwaardige kennis toegankelijk wordt gemaakt voor klanten.


Marcel Elswijk

Adviseur/uitvoerder Energietransitie plannen - van tochtstrip tot Tennet

Marcel observeert de wereld met een open mind en nieuwsgierige blik. Hij zoekt en bedenkt nieuwe integrale oplossingen en inzichten voor energie neutrale gebieden en gebouwen. Marcel verbindt en beweegt mensen en instellingen om hiermee aan de slag te gaan.

Marcel is onder andere betrokken bij het opstellen en uitvoeren van warmteprogramma’s; aanvragen van subsidies (o.a. SPUK lokale Isolatie aanpak) en het maken van energiescenario’s en wijkanalyses met onze software Tomahawk voor gemeenten.