Producten

Energeyes (energize your building stock)

Energeyes is online software om de energieprestaties van verschillende gebouwconcepten te berekenen en in beeld te brengen. Toekomstige gebouwconcepten zijn dankzij de intuïtieve gebruikersinterface eenvoudig in te voeren. Energeyes vergelijkt de energiebalansen van aardgasloze, energieneutrale en Nul-op-de-Meter concepten onderling en met de bestaande situatie. Energeyes onderbouwt uw keuze!

Meer weten

Opweg naar aardgasloze en klimaatneutrale gebieden

Nederland wil van het aardgas af. EnergyGO heeft samen met de TU Delft en Stichting Buiksloterham een methode ontwikkeld om energieconcepten (boven en onder de grond) voor wijken te vergelijken op energetische prestaties, economische kenmerken, politieke, juridische, sociale, technologische en governmental aspecten. De uitkomsten helpen stakeholders bij het kiezen van het meest geschikte wijk energieconcept.


Hoogbouwtool

EnergyGO heeft een opnametool ontwikkeld om een goed bouwkundig beeld te krijgen van een gebouw. Met behulp van een minimale hoeveelheid informatie worden, onder andere, de bouwtechnische en bouwfysische eigenschappen van een gebouw in kaart gebracht inclusief detailtekeningen en suggesties voor renovatiemogelijkheden. De resultaten zijn als rapport af te drukken.

Neem contact op voor meer informatie

EPV monitor

Woningcorporaties zijn wettelijke verplicht jaarlijks een energieprestatievergoeding (EPV) jaaroverzicht naar de bewoners van Nul-op-de-Meter woningen te versturen. Het overzicht vermeldt dat de woning heeft gepresteerd conform het huurcontract en aan de voorwaarden van de energieprestatievergoeding is voldaan. De EPV Monitor is een onafhankelijke online applicatie, die voor woningcorporaties maandelijks inzicht geeft in de energieprestatie van de woning in relatie tot de EPV afspraken. Woningcorporaties en bouwers zijn zo in staat om adequaat te reageren bij afwijkingen en proactief bewoners inlichten.