Historie

In januari 2011 schrijven voormalige werknemers van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) zich in bij de Kamer van Koophandel onder de naam EnergyGO. De omschrijving van de activiteiten luidt: Het adviseren, onderzoeken, bemeten, opleiden en het ontwikkelen en exploiteren van diensten en producten en het investeren in en exploiteren van duurzame energie productiefaciliteiten. Dit was het resultaat van enkele maanden brainstormen over hun eigen toekomst, nadat ECN het onderzoeksprogramma’s naar compacte warmte opslag, energieneutrale woningen en smart grid technologieën verkocht aan TNO.


In eerste instantie betroffen de werkzaamheden software ontwikkeling bij projecten als Web2Energy, PowerMatching City II en Powermatcher. Daarnaast voerden we productbenchmark's uit voor nieuwe zonne-energie technologieën zoals kunststof zonnecollectoren, een nieuwe generatie PVT-collector (een collector dat zonnestroom en zonnewarmte genereert), en een kleine innovatie Darius windmolen. Ook deden we veel onderzoek en advieswerk voor energiebesparing in datacenters en mogelijkheden voor restwarmtebenutting. Erg leuke projecten.


In mei 2012 investeren we in een aanbesteding van de gemeente Zaanstad om het smartgrid ReloadIT te realiseren. Een knap staaltje software van ons dat de elektrische auto’s van de gemeente Zaanstad laadt met de aanwezige zonnepanelen op de gemeentelijke panden. De software maakt een voorspelling van het toekomstige aanbod van zonne-energie en het tevens door EnergyGO gebouwde autoreserveringssysteem bepaalt de toekomstige elektriciteitsvraag. Dan begint een mooi spel van afstemmen van de vraag en het aanbod. In 2012 waren er weinig systemen die in staat waren om een voorspelling te maken, real-time te meten en te regelen en tevens een historie vast te leggen.

In hetzelfde jaar werd Platform31 klant. We werden gevraagd voor het projectmanagement van enkele deeltrajecten van het programma EnergieSprong dat uiteindelijk over is gegaan in de Stroomversnelling .


Door de jaren heen hebben we vele energieadviezen gemaakt en beoordeeld voor datacenters, winkels, forten, woningen van particulieren, woningcorporaties en VVE’s. We hebben circa 150 energieadviezen, welke in het kader van Europese regelgeving ingediend worden door bedrijven, beoordeeld voor overheden. We maakten verschillende studies voor klanten die hun hielp bij het maken van keuzes voor verduurzaming. Bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van investeringskosten en exploitatielasten voor concepten die gebruik maken van aardgas, warmte/koude of volledig elektrisch (all-electric) zijn. Nieuwbouwwoningen, het renoveren van bestaande woningen, kantoorgebouwen en datacenters zijn door ons vele malen onderzocht. In 2017 hebben we een monitoringstool gebouwd om op eenvoudige wijze inzicht te krijgen in behaalde besparingen per gemeente. Deze wordt inmiddels succesvol ingezet door een Energieloket in Gelderland.


We werken aan een integrale verkenningsstudie naar koele warmtenetten. Dit project is ontstaan na de resultaten van onze gezamenlijke wijkstudie in Buiksloterham te Amsterdam. Deze sluiten goed aan op de huidige studies om aardgasloze wijken te realiseren.

Daarnaast hebben we de afgelopen jaren tools, trainingen en processen ontwikkelt om mensen te helpen met het verduurzamen van een gebied, gebouw en /of organisatie.

We benaderen nog altijd met dezelfde drive en plezier de integrale oplossingen om flexibel en zelfvoorzienend energiesysteem te realiseren. Uiteraard samen met de betrokken mensen en bedrijven!