Projecten

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

HESI lab

Technisch project management & engineering

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

VVE's naar nul op de meter

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan