Projecten

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

HESI lab

Technisch project management & engineering

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

VVE's naar nul op de meter

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen