Projecten

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

HESI lab

Technisch project management & engineering

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Tomahawk II

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten