Projecten

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Tomahawk II

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

HESI lab

Technisch project management & engineering

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters