Projecten

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

VVE's naar nul op de meter

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

HESI lab

Technisch project management & engineering