Projecten

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

VVE's naar nul op de meter

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

HESI lab

Technisch project management & engineering

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan