Projecten

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

HESI lab

Technisch project management & engineering

Tomahawk II

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.