Projecten

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

HESI lab

Technisch project management & engineering

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Tomahawk II

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen