Projecten

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Tomahawk II

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

HESI lab

Technisch project management & engineering