Projecten

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

HESI lab

Technisch project management & engineering

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

VVE's naar nul op de meter

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.