Projecten

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Monitoringstool Energieloket Gelderland

HESI lab

Technisch project management & engineering

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

VVE's naar nul op de meter

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Whitepaper 'nul-op-de-meter'