Projecten

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Tomahawk II

HESI lab

Technisch project management & engineering