Projecten

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

HESI lab

Technisch project management & engineering

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

VVE's naar nul op de meter

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.