Projecten

EnergyGO voert een breed scala van projecten uit. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Onderstaand een uitgebreidere omschrijving van enkele specifieke projecten.

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Een sprong naar energiezuinige gebouwen

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.