Onze aanpak

EnergyGO is in 2011 opgericht met de missie: Het faciliteren van de transitie naar een flexibel en zelfvoorzienend energiesysteem.

Daarvoor hebben we een een 7-stappen plan ontwikkeld waarmee wij gebieden, gebouwen en organisaties verduurzamen.

  1. Breng de huidige en eventueel de toekomstige energievraag in kaart van een gebied en/of gebouw.
  2. Identificeer energiebesparende maatregelen om de energievraag te reduceren
  3. Identificeer bestaande reststromen zoals datacenters, warmtenetten, rioolwaterzuiveringen in de nabije omgeving om een deel van energievraag te dekken.
  4. Vul de resterende vraag in met lokale opwekking van duurzame energie zoals zonne-energie, windenergie, geothermie (wko), rioolthermie en/of biomassa.
  5. Identificeer potentieel regionale opwekking van duurzame energie zoals zonne-energie, waterkracht, windenergie, geothermie, rioolthermie en/of biomassa.
  6. Bepaal of met flexibiliteit en energieopslag de energievraag en de duurzame opwekking op slimme wijze op elkaar kan worden afgestemd.
  7. Als 100% duurzaamheid niet haalbaar is, is de laatste stap om de resterende energievraag met eindige energiebronnen zoals aardgas, kolen, en olieproducten op een zo efficiënte en schoon mogelijke wijze toe te passen.