Whitepaper 'nul-op-de-meter'

De Stroomversnelling levert mooie vruchtbare oevers op waarop 150 Nul-op-de-Meter-woningen (NoM-woningen) zijn gebouwd. Bij deze bouwtrajecten is veel geleerd en ervaren. Dat nemen we allemaal mee om de rest van de 110.000 NoM woningen te gaan realiseren. Veilige en effectieve communicatie onderling hoort daarbij.

Essentiële onderdelen vormen de prestatiegarantie die is vastgelegd in een prestatiecontract tussen woningbouwcorporatie, leverancier (bouwer en installateur) en bewoner, de borging van de kwaliteit tijdens het ontwerp en realisatieproces en de monitoring van de energieprestaties tijdens het gebruik.

EnergyGO heeft ons geholpen de informatiebehoefte binnen de Stroomversnelling in kaart te brengen. Daardoor hebben wij een prachtig white paper kunnen aanbieden aan de Stroomversnelling.Hans Ottens, directeur MPare

Gedurende een periode van 15 jaar komen veel meetdata vrij uit een NoM-woning waardoor de noodzaak ontstaat voor het veilig delen en doorgeven van deze data. MPARE ziet voor zichzelf een verbindende rol binnen de Stroomversnelling met haar open en onafhankelijke data-autorisatieplatform

Om de verbinding tussen de verschillende belanghebbenden te kunnen faciliteren, heeft MPARE aan EnergyGO gevraagd om een whitepaper te schrijven waarmee de verschillende informatiebehoeften in kaart te brengen en nader te onderzoeken.