Omgevingsdiensten

EnergyGO levert sinds de oprichting in 2011 advies en ondersteuning aan omgevingsdiensten (OD) en regionale uitvoeringsdiensten (RUD). Dit doen wij op vier manieren: de wortel, de preek, de stok en opleiding.

Het energiepartnership is een effectieve manier om up-to-date te blijven van de laatste technische ontwikkelingen. Bovendien is het waardevol om de eventuele risico's te kennen en een second opinion te krijgen over de mogelijkheden die we zien in het kader van de wet milieubeheer. ODNZKG

Publicaties en potentieëlstudies (de wortel)

Wij helpen omgevingsdiensten om bedrijven en bedrijventerreinen voor te lichten over kansen en verplichtingen door inzicht te geven in het besparingspotentieel middels heldere en informatieve handreikingen. Hiermee worden bedrijven gemotiveerd om aan de slag te gaan met energiebesparing.

Second opinion (de preek)

Zijn de uitgangspunten en conclusies in een energieplan of energierapport correct? En zijn alle Erkende Maatregelen genomen. Wij beoordelen voor omgevingsdiensten of bijvoorbeeld een EED audit voldoet aan de gestelde eisen. Met deze feedback kan een omgevingsdienst het bedrijf aanspreken, of juist een compliment geven.

Ondersteuning handhaving (de stok)

Soms is het noodzakelijk dat een omgevingsdienst energiebesparende maatregelen afdwingt bij een rechter. In diverse handhavingstrajecten is gebleken dat onze onderbouwde bevindingen blijven staan als een huis.

Workshop en Training

De wereld van energie en energiebesparing verandert snel. Wij bieden workshops en trainingen om medewerkers van omgevingsdiensten up-to-date te brengen naar de laatste stand van zaken der techniek.