Prestatie monitoring PV(T)

De Rijksgebouwendienst heeft in 2011 op een van haar gebouwen een PVT systeem in gebruik genomen. PVT systemen bestaan uit zonnepanelen (PV) die gecombineerd zijn met zonnecollectoren (T), waardoor deze systemen zowel elektriciteit als warmte leveren. Naast het PVT-systeem is ook een PV-systeem (alleen elektriciteit) en een zonneboiler (alleen warmte) geïnstalleerd. Deze laatste twee systemen zijn gebruikt als referentie voor het PVT systeem. Het doel is om betrouwbare opbrengsten te berekenen en de toepasbaarheid in Nederland te testen.

EnergyGO heeft de drie systemen ruim een jaar gemonitord, waarna de systeemprestaties zijn geanalyseerd. Hiervoor heeft EnergyGO modellen ontwikkeld waarmee op ieder moment van de dag de (theoretische) opbrengst van elk van de drie systemen wordt berekend.

Gemeten en berekende opbrengsten van warmte en elektriciteit per paneeltype.

Op basis van deze analyse zijn aanpassingen aan het systeem gemaakt om de productie van zonne-energie en zonnewarmte te maximaliseren.

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de toepassing van PVT in Nederland vooral wordt bepaald door de wens om de opbrengst aan zonne-energie per vierkante meter te maximaliseren, en veel minder vanuit kostenoverwegingen. Dit is vooral van belang bij de huidige ontwikkeling om tot energieneutraal vastgoed te komen.