Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Het kantoorgebouw in Zeist is in 2011 uitgebreid met een energiezuinige vleugel, en in het bestaande gebouw zijn energiebesparende maatregelen genomen. PGGM heeft eind 2012 EnergyGO gevraagd om kansen voor verdere energiebesparing in kaart te brengen.

Dankzij de ondersteuning door EnergyGO hebben we een totaaloverzicht van onze energiehuishouding. Daarmee zijn we beter in staat gerichte maatregelen te nemen voor een duurzamer energiegebruik. Hans van der Zwaag, directeur ICT & Facility Services

EnergyGO heeft energiemetingen op verschillende plekken uitgevoerd. Met deze meetdata en de energiegegevens van PGGM is een gedetailleerd overzicht gemaakt van de herkomst en bestemming van de verschillende energiestromen (zogenaamde Sankey diagram) voor PGGM.

Op basis van deze gegevens zijn door EnergyGO twee business cases gemaakt: het hergebruik van restwarmte uit het inpandig rekencentrum en het opwekken van eigen energie met zonnepanelen. De zonnepanelen zijn inmiddels geplaatst.

PGGM