Tomahawk II

TOMAHAWK II levert een objectieve en toegankelijke bijdrage aan het verkorten van de doorlooptijd en het verlagen van de ontwikkelkosten voor de realisatie van duurzame wijken met kowanetten.

TOMAHAWK II integreert meerdere (digitale) tools en handmatige processen tot een volledig gestructureerd en grotendeels geautomatiseerd proces. De projectontwikkeling heeft daardoor een doorlooptijd van slechts 3 maanden. In deze drie maanden zit een scherpe analyse van warmtescenario’s inclusief kowanetten op gebiedsniveau. Het proces is inclusief technisch ontwerp, business case en stappenplan van de gekozen oplossingsrichting voor alle gebouwen (bestaande en nieuwbouwwoningen en utiliteit) in een gebied. Hierbij rekening houdend met de ruimtelijke impact op de bovengrond, ondiepe en diepe ondergrond.

Kowanetten hebben veel thermische buffering, die vraag en aanbod aan elkaar kan matchen. Deze thermische buffercapaciteit in combinatie met de aanwezige circulatie- bron- en warmtepompen maakt een kowanet flexibel ten behoeve van een smart grid. TOMAHAWK II kwantificeert daarom ook de elektrische flexibiliteit van kowanetten ten behoeve van Smart Grids toepassingen.

EnergyGO werkt samen met Geodan en Stichting Waternet.

Het project is loopt van november 2021 tot november 2023 en is mede tot stand gekomen met de subsidieregeling TSE Gebouwde Omgeving.

Resources