Routekaart ICT 2013

De ICT-sector heeft in 2008 een Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ICT-sector (MJA3) ondertekend. Deze MJA is een convenant tussen de Rijksoverheid en ICT-bedrijven om samen tot verbetering van de energie-efficiëntie te komen. ICT~Office (tegenwoordig Nederland ICT), de brancheorganisatie waarbij 550 IT-, telecom-, internet- en office-bedrijven zijn aangesloten, is initiatiefnemer van deze MJA.

Uit onderzoek blijkt dat extra aandacht voor "ICT en energie" kan leiden tot grote energiebesparingen, zowel in de ICT-sector zelf (greening of ICT) als in andere sectoren (greening by ICT). In de Routekaart ICT 2030 heeft ICT~Office haar visie op dit belangrijke onderwerp uitgewerkt. Ook zijn er acties geformuleerd (precompetitief) om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Aan alle innovaties en maatregelen zijn doelstellingen ten aanzien van energiebesparing gekoppeld die zijn vertaald in concrete bedragen.

De ICT-sector kan zelf een waarde van € 117 miljoen energie-efficiënter worden. De grote winst zit echter in energiereductie door ICT toepassingen in andere sectoren. Alleen al in de onderzochte sectoren is een bedrag van meer dan 2,5 miljard euro geïdentificeerd. De ICT-sector is vastbesloten in samenwerking met andere sectoren en overheden voorop te lopen in de vormgeving van een duurzame en energiezuinige samenleving!

EnergyGO is als een van de vijf onderzoeksbureaus betrokken geweest bij de tot stand komen van deze routekaart.