VVE's naar Nul op de Meter

Met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn Stroomversnelling en Platform31 in samenwerking gestart met het programma "Verenigingen van Eigenaren naar Nul op de Meter". Met een team van experts, waaronder experts van EnergyGO, is gedurende 3 jaar ervaring opgedaan en geëxperimenteerd met wat er nodig is om VVE’s te bewegen naar Nul op de Meter renovaties. In totaal hebben 33 VVE’s hieraan meegedaan en zijn 4 VVE’s zover gekomen om financiering rond te krijgen en over te gaan tot uitvoering van de renovatie. Tijdens het programma zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld die hieraan hebben bijdragen, zoals:

  • blauwdrukken voor bewonersbijeenkomsten en algemene ledenvergaderingen van een VVE
  • informatiebulletins voor bewoners
  • rekentools om technisch en financieel inzicht te verkrijgen
  • voorbeelden voor financieringsaanvragen.

EnergyGO heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de rekentools en de benodigde hulpmiddelen om informatie hieruit over te dragen op bewoners van een VVE.