Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

EnergyGO leidde in 2017 en 2018 het proces aan de ontwikkeltafel Hoogbouw, onderdeel van het Stroomversnelling-innovatieprogramma. De ontwikkeltafel Hoogbouw werkte samen met leden (o.a. Stadlander, Portaal, Renolution, TKI Urban Energy, VolkerWessels, Ibispower, Hogeschool Utrecht, Haagse Hogeschool en DuraVermeer) aan oplossingen om de sociale hoogbouw, met meer dan vijf woonlagen naar Nul-op-de-Meter (NOM) te renoveren.

Een Nul-op-de-Meter concept voor de hoogbouw wekt op, aan of in het gebouw op jaarbasis evenveel duurzame energie op als de totale energievraag. De totale energievraag bestaat uit verwarming, koeling, tapwater, ventilatie, hulpenergie en huishoudelijke apparaten.

De uitdagingen

De uitdagingen om de hoogbouw te verNOMmen bevinden zich zowel aan de vraagzijde (woningcorporaties) als de aanbodzijde (bouwers) en zijn van technische, juridische, economische, sociale aard. Daarbij staan vragen centraal als: Hoe maken we de EPV-wetgeving toereikend voor de hoogbouw als we duurzame opwekking nabij het gebouw toestaan? Hoe gemakkelijk is de opgewekte energie in de appartementen te krijgen? Stappen we over op gelijkstroom? Op welke wijze is virtueel salderen toepasbaar? Hoe creëren we voldoende draagvlak onder de bewoners voor een NOM-renovatie in een complex met verschillende culturen en leeftijden? Wat is nu de juiste TCO berekening om een NOM-renovatie te vergelijken met een label B-renovatie daarbij rekening houdend dat we straks van het aardgas afgaan? Welke renovatieconcepten zijn opschaalbaar naar andere bouwsystemen? En nog veel meer.

Hoe dan!

De ontwikkeltafel Hoogbouw verbindt mensen en kennis om oplossingsgericht aan de slag te gaan met bovenstaande hoogbouwuitdagingen. Dit gebeurt onder andere bijeenkomsten bij woningcorporatie Portaal, Workshops op Stroomversnelling samenwerkdagen en trainingen.

Wat leverde het op?

De ontwikkeltafel heeft uitgezocht hoe het zit met de problemen en oplossingen rondom het administratief toewijzen van opgewekte energie aan een appartement, het salderen en hoogbouw, het aantal woonlagen dat is te verNOMmen en de grenzen van de EPV wetgeving.

Industrialisatie

Het afstudeerwerk “Omhoog met NoM” van Thijs Barkmeijer heeft aangetoond dat onder de meest voorkomende 11 bouwsystemen in de hoogbouw, ongeacht de bestaande situatie van de kopgevel, de langsgevels en buitenruimte, te renoveren zijn met vier renovatieprincipes. De vier renovatieprincipes voor de schil zijn:

  • binnen isoleren,
  • buiten isoleren,
  • het buitenblad vervangen en energetische verbeteren
  • de gehele gevel vervangen en energetisch verbeteren.

De bovenstaande principes zijn universeel opschaalbaar mits de ontwikkeling zich richt op bouwdeelgerichte ontwikkeling in plaats van projectgerichte ontwikkeling. In de praktijk wordt bij elk project opnieuw gekeken naar oplossingen voor de schil terwijl met bouwdeelontwikkeling een schil te ontwikkelen is die op een groot deel van de projecten toepasbaar is. Dit thema pakt de Stroomversnelling in 2019 op in het subthema Industrialisatie.

Training HOogst haalbare Energieambitie (HOE) Hoogbouw

Prijs verlaging door opschaling is een van de thema’s geweest aan de hoogbouwtafel. De woningcorporaties vragen om goedkopere oplossingen en de aanbiedende partijen vragen om meer volume om tot prijsdaling te komen. Daartoe hebben Marcel Elswijk en Jose van der Loop de training ‘HOE Hoogbouw’ ontwikkeld voor woningcorporaties. Begin 2018 startte Stroomversnelling samen met acht woningcorporaties al het eerste traject voor hoge energieprestaties voor Hoogbouw. De training HOE Hoogbouw biedt een unieke kans om in vijf maanden tijd samen met experts en andere woningcorporaties uw hoogbouw renovatieopgave van initiatief te laten uitgroeien naar een prestatiegerichte marktuitvraag en een basiscontract. We werken in de bandbreedte van NOM ready tot en met NOM en energieleverend, en we gaan voor de hoogst haalbare energieambitie mogelijk!

EnergyGO is er in geslaagd een groot pakket aan kennis uit de stroomversnelling te vertalen in een zesdaagse training die een corporatie meeneemt van een vastgoeduitdaging naar gereed voor een marktuitvraag Maarten Hommelberg – Innovatie Manager Stroomversnelling