Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Het TKI project Koele WarmteNetten (KoWaNet of 5GDHC) heeft voor degene, die energie uitwisselnetten wil initiëren en uiteindelijk wil beheren, aanvullende technische, financiële en organisatorische informatie samengesteld. De onderstaande informatie is op de Kowanet website onder de resultaten terug te vinden.

  • Twee online technisch handboeken voor het ontwikkelen van een koel warmtenet.
  • Een multi-stakeholder (reken)tool om de Total Cost of Ownership (netto contante waarde) van een koel warmtenet te vergelijken met 4 andere warmtenet varianten.
  • Een beschrijving van de procesaanpak voor de ontwikkeling van een koel warmtenet van initiatief tot uitvoering inclusief organisatie- en participatievormen
  • Een wako wiki voor stakeholders en eindgebruikers met oplossingen en alternatieven voor voorkomende ruimtelijke, juridische, economische en politieke barrières.