Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

EnergyGO heeft met veel plezier en motivatie bijgedragen aan het innovatieprogramma Energiesprong. Dit programma onder leiding van Platform31 liep van 2010 tot eind 2016 namens opdrachtgever BZK. De Energiesprong had als doel om op grote schaal zeer energie zuinige particuliere woningen, huurwoningen, kantoren en zorgvastgoed te realiseren. Het liefste zonder energienota. Energiesprong gebruikte experimenten, prijsvragen, deals, een kansdag en vele andere marktinterventies om deze transitie op gang te brengen. Het programma is uniek geworden doordat doelstellingen omhoog bijgesteld konden worden van 45% energiebesparing bij renovatie naar Nul-op-de-Meter (EPC -0,36). De Energiesprong is in Nederland gecontinueerd als “De Stroomversnelling”. Internationale opschaling van het Nul-op-de-Meter concept is onder gebracht in de stichting Energiesprong Internationaal met Europese steun van de subsidieprogramma’s H2020 en Interreg.

EnergyGO heeft in de Energiesprong subsidieregelingen opgezet en uitgevoerd voor de demonstratie van energiezuinige concepten met 45%, 60% en 80% vraagreductie. Het ging hierbij om ruim 650 woningen, een bedrijventerrein en 4 kantoorgebouwen. Opgedane kennis uit deze projecten en andere (Nul op de Meter) projecten zijn in diverse publicaties -onder regie van EnergyGO namens Energiesprong- beschikbaar gekomen

EnergyGO is een partij die de benodigde diepgang en breedte-expertise in huis heeft om integrale energieconcepten op gebouw- en gebiedsniveau op hun werkelijke waarde te kunnen beoordelen.Platform31

Tevens heeft EnergyGO een rol gespeeld bij het tot stand komen van wetgeving die het mogelijk maakt Nul op de Meter renovaties voor woningbouwcorporaties financierbaar te maken. De wetgeving hierover (Energieprestatievergoeding) is in september 2016 in werking getreden. EnergyGO heeft bijgedragen aan de onderbouwing en omschrijving van de wetstekst.

Stroomversnelling

Sinds de start van de Stroomversnelling draagt EnergyGO inhoudelijk bij aan verschillende ontwikkeltafels. Deze ontwikkeltafels creëren de condities en de benodigde kennis om keurmerken, standaardisatie, volume te realiseren, prijsdalingen te realiseren. EnergyGO heeft input geleverd aan de totstandkoming van het NoM Keur en voert samen met Nieman de assessments uit van NoM Keur aanvragen. Aan de ontwikkeltafel Hoogbouw is gewerkt aan condities om een flat boven de 5 woningen te verNOMmen. Daarnaast zijn we actief betrokken bij het ontwikkelen van NoM-Ready concepten en de bijbehorende procesborging. In het subthema wijkenergiesystemen initieert EnergyGO de ontwikkeltafel netbeheersing. Daar werken we aan de toekomstige elektrische, warmte en koude infrastructuren voor CO2 neutrale wijken.

Energiesprong Internationaal

In opdracht van Energiesprong Internationaal verzorgen voor geïnteresseerde buitenlandse organisaties presentaties van de geleerde lessen uit het verleden, de stand van zaken in het nu en de nog te ontwikkelen kennis en kunde.

De kennis die mede is opgedaan uit bovenstaande activiteiten maakt EnergyGO tot een veel gevraagde partij bij de ontwikkeling van Nul op de Meter door woningbouwcorporaties, Verenigingen van Eigenaren, bouwers, ontwikkelaars en installateurs.