Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Voor veel bedrijven zijn de gezamenlijke mogelijkheden met energie-efficiëntie en duurzame opwekking op een bedrijventerrein nieuw en onbekend. Bedrijven gaan niet direct aan de slag met iets nieuws. Dat heeft tijd en inzicht nodig. Een belangrijke eerste stap om de verduurzaming te starten is het in kaart brengen van het verduurzamingspotentieel in het gebied (de langetermijnvisie). De tweede stap is dit potentieel voor te leggen aan de verschillende actoren binnen het gebied. Elke partij heeft namelijk zijn eigen perceptie. Hierbij is het essentieel van belang deze percepties goed te analyseren zodat dan een gemeenschappelijke langetermijnvisie kan ontstaan met de daarbij de beoogde bewandelbare paden.

Met dit rapport kunnen wij de bedrijven op het terrein informeren over waar kansen liggen om te verduurzamen. Ook geeft het een goed beeld van het totale energieverbruik. Tevens is een stappenplan bijgevoegd waarmee de bedrijven op de terreinen aan de slag kunnen. Door het juiste taalgebruik en de vormgeving (met veel beelden) is het goed te presenteren naar de bedrijven. Erna Hilbers, Omgevingsdienst IJmond

EnergyGO beschrijft vanuit een helikopterview de mogelijke duurzame kansen op het bedrijventerrein en hoe deze kansen organisatorisch zijn te realiseren. De inhoud van het rapport wordt zo geschreven, dat het in de communicatie naar de bedrijven gebruikt kan worden om zo de belangstelling en enthousiasme op te wekken om gezamenlijk aan de slag te gaan.

Onderzoek in 2015 van het adviesbureau EnergyGO – in opdracht van de stichting SAENZ - laat zien dat de Zaanse bedrijven op Noorderveld en Molletjesveer gezamenlijk veel energie verbruiken en veel meer zelf kunnen opwekken. De 600 actieve ondernemingen op de twee terreinen verbruiken samen per jaar ongeveer 24 miljoen kilowattuur aan stroom en bijna 3 miljoen kubieke meter aardgas.

We gaan met de adviezen aan de gang in onze nieuwe Coöperatie Energiemaatschappij SAENZ u.a. Het rapport geeft ons helder inzicht in wat we kunnen doen en dat motiveert ondernemers om mee te doen aan onze coöperatie. Wat ons betreft is het nu EnergyGO! Edwin de Groot, Voorzitter SAENZ