ReloadIT

Het demonstratieproject REloadIT streeft naar de optimalisatie van gebruik van zelf opgewekte duurzame energie enerzijds en elektrisch vervoer anderzijds. EnergyGO heeft voor de gemeente Zaanstad een slim energienetwerk (smart grid) gebouwd, waarbij de energievraag van de 16 elektrische gemeentelijke dienstauto's (het laden van de accu's) zo slim mogelijk wordt afgestemd op het aanbod uit de duurzame energie (zonnepanelen). Het slimme netwerk is gebaseerd op verwachtingen van zowel het gebruik van de auto's als de weersverwachting.

Middels een publieke digitale display in de gemeentehal zijn de inwoners van de gemeente Zaanstad geïnformeerd dat Zaanstad tankt van eigen dak. Dit helpt bij de bewustwording. Een gratis bijkomende functionaliteit is dat door het gebruik van REloadIT nieuwe duurzame inzichten en ideeën zijn gecreëerd.

Deze pilot is klein opgezet om te bekijken of de innovatieve technologie in de praktijk werkt. Doel is om zo slim mogelijk met de energiehuishouding om te gaan. Daarnaast speelt de variatie in energiekosten een rol. De energieprijs is sterk afhankelijk van vraag en aanbod. Iedereen kent wel het dag- en nachttarief. Zaanstad wil de energiekosten beperken door bij een hoog eigen duurzaam energieaanbod zo veel mogelijk de eigen elektrische auto's te laden of gemalen aan te sturen.

Om dat goed te kunnen doen is een blik in de toekomst nodig. Op basis van de weersvoorspellingen wordt de hoeveelheid zonne-energie, die opgewekt gaat worden bepaald. Middels een autoreserveringssysteem, dat EnergyGO ook heeft ontwikkeld, wordt de toekomstige elektriciteitsvraag en energie-opslag van de auto's bepaald. Als de toekomstige vraag en toekomstige aanbod bekend is neemt GO-Match de beslissing. Wanneer kan de auto met eigen geproduceerde zonne-energie laden en op welke momenten moet er ingekocht of verkocht worden? En is het mogelijk om het laadmoment te verschuiven, zodat zoveel mogelijk opgewekte zonne-energie gebruikt wordt voor het laden van de eigen auto's?

REloadIT heeft in 2013 de P-NUTS award 'Alliander Mooiste Innovatie Award' in ontvangst mogen nemen.

Gemeente Zaanstad

Resources