Projecten

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Tomahawk II

HESI lab

Technisch project management & engineering

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten