Projecten

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Monitoringstool Energieloket Gelderland

VVE's naar nul op de meter

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

HESI lab

Technisch project management & engineering

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken