Projecten

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

HESI lab

Technisch project management & engineering

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

VVE's naar nul op de meter

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Monitoringstool Energieloket Gelderland

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.