Projecten

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

HESI lab

Technisch project management & engineering

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

VVE's naar nul op de meter

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Monitoringstool Energieloket Gelderland