Projecten

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Tomahawk II

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

HESI lab

Technisch project management & engineering

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.