Projecten

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

VVE's naar nul op de meter

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

HESI lab

Technisch project management & engineering

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren