Projecten

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Duurzame energievoorziening voor de Gebouwde Omgeving

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen