Projecten

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

HESI lab

Technisch project management & engineering

VVE's naar nul op de meter

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters