Projecten

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

HESI lab

Technisch project management & engineering

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

VVE's naar nul op de meter

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen