Projecten

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Tomahawk II

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

HESI lab

Technisch project management & engineering

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten