Projecten

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

HESI lab

Technisch project management & engineering

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

VVE's naar nul op de meter

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen