Projecten

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

HESI lab

Technisch project management & engineering

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Tomahawk II

Van Energiesprong naar Stroomversnelling