Projecten

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

HESI lab

Technisch project management & engineering

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

VVE's naar nul op de meter

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Onderzoek naar Koele Warmtenetten