Projecten

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Duurzame energievoorziening voor de Gebouwde Omgeving

Van Energiesprong naar Stroomversnelling