Projecten

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

HESI lab

Technisch project management & engineering

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten