Projecten

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Tomahawk II

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

HESI lab

Technisch project management & engineering

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.