Projecten

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Tomahawk II

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

HESI lab

Technisch project management & engineering