Projecten

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

HESI lab

Technisch project management & engineering

Tomahawk II

Wijkplan warmtetransitie 2040 Zaandam Centrum-Oost

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten