Projecten

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

VVE's naar nul op de meter

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

HESI lab

Technisch project management & engineering

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.