Projecten

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

HESI lab

Technisch project management & engineering

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

VVE's naar nul op de meter

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.