Projecten

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

HESI lab

Technisch project management & engineering

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

VVE's naar nul op de meter

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren