Projecten

Energieonderzoek PGGM hoofdkantoor

In kaart brengen van energiestromen en van business cases.

Onderzoek naar Koele Warmtenetten

Monitoringstool Energieloket Gelderland

Buiksloterham Integraal Energie Systeem (BIES)

Studie circulaire concepten op gebiedsniveau

Gasloos Palenstein

Zoetermeer naar aardgasvrije wijken

VVE's naar nul op de meter

Omgevingsdiensten

Ondersteuning van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

Routekaart ICT 2013

ICT als hefboom voor energiebesparing en duurzaamheid.

Whitepaper 'nul-op-de-meter'

ReloadIT

De gemeente Zaanstad tankt van eigen dak middels een eigen smart grid.

Prestatie monitoring PV(T)

Monitoring van hybride zonne-energiesystemen

Van Energiesprong naar Stroomversnelling

Nul-op-de-Meter Hoogbouw! HOE dan

HESI lab

Technisch project management & engineering

Detachering TNO Smart grids

Tijdelijke mankracht op kennisintensieve projecten

Calorie: Nul op de Meter voor particulieren

Zuinige datacenters

Slimme energie-besparende stappen voor datacenters

Potentieel verduurzaming bedrijventerreinen