Wat bieden wij?

EnergyGO is in 2011 opgericht met de missie: Het faciliteren van de transitie naar een flexibel en zelfvoorzienend energiesysteem.

Kennisintensief en data driven

EnergyGO is een kennisintensief en data driven IT-partner voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De kennis die wij op doen bij het faciliteren van innovatietrajecten koppelen wij aan slimme data-analyse & visualisatie. Daarmee kunnen wij snel inspelen op de marktontwikkelingen en dit doorvertalen in integrale simulatie en monitoring tools.

Slim afstemmen van vraag, aanbod & opslag

Dit om de overstap naar flexibele en hernieuwbare energievoorziening te faciliteren. Deze energietransitie heeft een integrale aanpak nodig om gefundeerde beslissingen te nemen op welke energiebronnenmix het meest efficie¨nt zijn en hoe deze slim in te zetten. Onze integrale management software stemt vraag, aanbod en opslag met elkaar af.

Realiseren in 7 stappen

Het realiseren van een flexibel en zelfvoorzienend energiesysteem kan volgens ons in 7 stappen:

  1. Breng de huidige en eventueel de toekomstige energievraag in kaart van een gebied en/of gebouw.
  2. Identificeer energiebesparende maatregelen om de energievraag te reduceren
  3. Identificeer bestaande reststromen zoals datacenters, warmtenetten, rioolwaterzuiveringen in de nabije omgeving om een deel van energievraag te dekken.
  4. Vul de resterende vraag in met lokale opwekking van duurzame energie zoals zonne-energie, windenergie, geothermie (wko), rioolthermie en/of biomassa.
  5. Identificeer potentieel regionale opwekking van duurzame energie zoals zonne-energie, waterkracht, windenergie, geothermie, rioolthermie en/of biomassa.
  6. Bepaal of met flexibiliteit en energieopslag de energievraag en de duurzame opwekking op slimme wijze op elkaar kan worden afgestemd.
  7. Als 100% duurzaamheid niet haalbaar is, is de laatste stap om de resterende energievraag met eindige energiebronnen zoals aardgas, kolen, en olieproducten op een zo efficiënte en schoon mogelijke wijze toe te passen.